Ribiška družina Tolmin


Jadranski lipan
Logo
Projekt v okviru Programa Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija 2001, Sklad za male projekte.

Lipan, foto D. Jesenšek

Ribiška družina Tolmin se je skupaj s partnerjem Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia v letu 2003 uspešno prijavila na razpis Programa Phare CBC, SMF s projektom Jadranski lipan. Za temo jadranski lipan smo se odločili, da bi lažje pričeli z ohranjanjem soškega lipana, ki spada v skupino jadranski lipan. Med več kot 100 prispelimi projekti je bil naš med 22, ki so bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske Unije. Vrednost projekta je 64.782 €, od tega EU sofinancira 43.720 €, 21.062 € pa je naš in partnerjev prispevek. Med vsemi izbranimi projekti, je le pri našem partner udeležen tudi s finančnim prispevkom in to v višini 7.000 €.

Namen projekta je:

  • določiti habitat za vzpostavitev naravne populacije jadranskega lipana
  • izboljšanje preživetja lipana v umetni reji
  • začetek reje jadranskega lipana
  • priprava varstvenih smernic za jadranskega lipana

Za dosego namena projekta smo izpeljali vrsto dejavnosti.

Raziskali smo del Tolminke med Tolminskimi koriti in ribogojnico Tolminka, da bi ugotovili, če je primeren kot naravni habitat za jadranskega lipana. Ocena je pozitivna. Takoj, ko bomo vzredili prve mladice jadranskega lipana, jih bomo lahko vložili v ta del Tolminke.

Določanje zgradbe dna Tolminke, foto S. Šumer

300 lipanov iz reje na ribogojnici Tolminka smo označili, vzorčili in genetsko testirali. Genetske raziskave so pokazale, da ima 70 lipanov večinski delež genov jadranskega lipana. Ti lipani so bili vključeni v novo plemensko jato in bodo naslednje leto prvič smukani.

Smukanje lipana na ribogojnici Tolminka, foto P. Valič

V vališču Modrej smo postavili enoto za proizvodno žive hrane potrebne v začetku hranjenja lipanskega zaroda. Enoto smo že uspešno uporabili za letošnjo proizvodnjo mladic lipana.

Enota za proizvodnjo žive hrane, foto D. Jesenšek

Da bi izboljšali preživetje lipana v umetni reji, smo izpeljali prehranski poizkus v začetni fazi hranjenja lipanskega zaroda. Preizkušali smo več vrst hrane in več vrst obrokov. Poizkus je pokazal, da je zelo pomembna izbira kvalitetne žive hrane za sam začetek hranjenja lipanskega zaroda.

Lipani v prehranskem poizkusu, foto I. Dolenc

Za pripravo varstvenih smernic za jadranskega lipana smo najprej izpeljali delavnico na temo varovanje jadranskega lipana. Delavnica je potekala v Tolminu 24.4. 04.

Udeleženci delavnice v Tolminu, foto P. Rejec

Na podlagi zaključkov delavnice, podatkov iz literature in naših izkušenj smo pripravili Varstveni načrt za ohranjanje jadranskega lipana v zgornjem porečju reke Soče. Načrt bo v obliki brošure izšel v treh jezikovnih variantah (slo., ang. in it.) v mesecu avgustu.

Varstveni načrt

Domov | Predstavitev | Zgodovina | Ribogojstvo | Reke | Ribe | Ribolovni okoliš
Pravila in dovolilnice | Stanje voda | Jadranski lipan | Povezave

Ribiška družina Tolmin, Trg 1. maja 7, 5220 Tolmin
Tel.: 05 381 17 10, Fax: 05 381 17 11
Čuvajska služba: 031 649 074
Email: info@ribiska-druzina-tolmin.si
Sprejemna pisarna je odprta ob delavnikih od 8.00 do 15.00
© RIS 1999-2020