Vliegviskaart

10,7 MB pdf
Waar wij zijn?

de kaart


Visvereniging Tolmin


Soča

Soča

Soča

De Soča heeft een lengte van 65,2 kilometer vanaf de bron in Trenta tot de samenkomst met de rivier de Vogršček onder de stuwdam van waterkrachtcentrale Doblar.

De eerste 10 km, tot de Vrsnik beek, zijn de broedplaatsen van de marmorataforel die bestaan uit een typisch karakter voor forel met vele snelstromende stukken en verborgen pools. Het hoofdbestanden wordt hier gevormd door de: marmorataforel, hybriden, bruine forel, regenboogforel, rivierdonderpad en vanaf de samenkomst met de rivier de Lepena, ook vlagzalm.

Soča

Soča

Het viswater is gesitueerd vanaf Čezsoča tot de samenkomst met de Vogršček. Het water varieert sterk vanaf de rustige stroom in de vijver van Bovec, via in diep in het gesteente ingesleten geulen tot stroomversnellingen vanaf Srpenica. Bij de plaats Kobarid wordt de stroom weer rustiger en stroomt langzaam in de richting van Tolmin.

Onder Kobarid komen meer vissoorten voor te weten: kopvoorn, barbeel, blageon (een soort serpeling), Elrits, @ Italiaanse barbeel, barbus m. caninus (en kleine barbeelsoort) en een enkele zeelt. De Italiaanse rivierkreeft is talrijk in dit deel van de rivier.

De Soča bij Kobarid

De Soča bij Kobarid

Na samenkomst van de Tolminka, komt de Soča in het stuwmeer van de Doblar dam. Het meer heeft een lengte van 7 km tot aan de dam van Podselo. In diepe delen van het meer leven de grootste marmorataforellen alsmede grote aantallen andere vis.

Vanaf de dam tot aan de rivier de Vogršček, waar het visgebied ophoudt, is de Soča over 1,3 km aangepast. Het water loopt daar door een pijpleiding naar de waterkrachtcentrale, een nagenoeg lege rivier achterlatend.

 
Nadiža

Nadiža

Učja

De Učja komt vanuit Italië en heeft een lengte van 6,1 km voordat de beek in de Soča komt. Het is snelstromende alpine beek en zeer moeilijk toegankelijk. De toegankelijkheid is nog het gemakkelijkst op en nabij de landsgrens en bij de samenkomst nabij Zaga. In de beek komt forel, rivierdonderpad en nabij de uitstroom ook vlagzalm voor.
 
Nadiža

Nadiža

Nadiža

De Nadiža heeft een lengte van 11,9 km door Slovenië nadat deze ontspringt vanaf een bron in Italië en weer eindigt in Italië. Juist onder Sedlo loopt de beek door een nauwe vallei met stroomversnellingen en diepe stukken. Daarna loopt de beek door een breed grindbed en verdwijnt daarna haast weer in de grindbedden onder Robic.

In de beek komen alle forelsoorten, vlagzalm, rivierdonderpad en grote hoeveelheden van alle soorten witvis zoals: kopvoorn, Italiaanse barbeel, blageon, barbus m. caninus, elrits alsook Italiaanse rivierkreeft voor.

 
Onderwaterwereld

Onderwaterwereld

Bela

De bron is gelegen nabij de heuvel Stol, boven Breginj, en de beek loopt over een lengte van 4,7 km voordat het samenkomt met de Nadiža bij Podbela. De beek was bijna geheel genormaliseerd in de dertiger jaren en verdeeld door diverse barrieres. Onder de barrieres ontstonden diepe pools en erboven ondiepe grindbedden. De eerste kilometer van de Bela is beschermd als broedgedeelte. In de rest van de beek mag gevist worden. In het water komen alle forellensoorten, veel rivierdonderpad en Italiaanse rivierkreeften voor. In de stroomafwaartse delen treffen we vlagzalm en witvis aan.
 
Tolminka

Tolminka

Tolminka

De oorsprong is in Polog, een alpine vallei onder Bogatin. De loop heeft zijn weg ingesleten door een nauwe vallei tot aan de Soča. Soms gaat het langs steile wanden, het meest spectaculaire deel van de Tolminka. Na de gorges komt de rivier uit in het meer van Tolmin waarna het rustiger gaat stromen tot aan de Soča onder Bucenica. De gehele lengte van 10,2 km is beschikbaar voor het vissen met uitzondering van het deel van de gorges.

De Tominka bevat alle forelsoorten en rivierdonderpad. Nabij Tolmin komt ook vlagzalm en sporadisch kopvoorn voor.

 
Idrijca

Idrijca

Idrijca

Het gedeelte van de Idrijca waar met de vergunning van de Tolminclub mag worden gevist start vanaf het dorpje Stopnik. Het is een rivier met een meer uitgesproken @karts karakter met een typisch groene kleur. Tot aan Trebuša stroomt de rivier door zwaar beboste oevers, door diepe pools, stroomversnellingen en met veel delen die regelmatig overstroomd worden. Bij Trebuša zwakt de stroom wat af en grindbeddingen verschijnen. De pools zijn nog steeds lang en diep, specifiek nabij Slap ob Idrijci, maar de stroomversnellingen en overstromingsgebieden zijn rustiger. Nabij Bača pri Modreju komt de rivier aan bij het stuwmeer van de Doblar dam en komt uit in de Soča bij Most na Soči.

Idrijca

De Idrijca bij Stopnik

De volledige lengte van 16,2 km is beschikbaar voor het vissen. Alle soorten die in stroomgebied voorkomen komen voor in de Idrijca. Alle soorten forel, vlagzalm, rivierdonderpad, kopvoorn en scholen met Italiaanse barbeel, barbus m. caninus, blageon, elrits en rivierkreeften.

 
Trebuščica

Trebuščica

Trebuščica

De bron ligt nabij Mrzla Rupa en vanaf daar stroomt de rivier 14 km voordat deze de Idrijca bereikt in Trebuša. Het begin over een lengte 5,7 km is gereserveerd als broedgebied voor de marmorataforel. De overige 8,3 km is open voor het vissen. De vallei waardoor de rivier stroomt is nauw maar diverse kleine grindbanken zorgen voor diepe pools, cascades en stroomversnellingen. Alle soorten forel komen er voor en grote marmorata trekken regelmatig de rivier op om kuit te schieten. Daarnaast komt vlagzalm, rivierdonderpad, witvis, specifiek de barbus m. caninus, blageon en kopvoorn voor in de stroomafwaartse delen.
 
Bača

Bača

Bača

De rivier de Bača slingert haar weg over een lengte van 21,4 km door de nauwe vallei van Baška Grapa, via Slatnik en Lajnar tot aan de Idrijca waar deze tezamen komen bij Bača pri Modreju. Langs de loop van de rivier is over de volledige lengte een weg en spoorlijn aanwezig die regelmatig de rivier kruisen. De bovenste drie kilometer zijn broedgebied voor de marmorataforel en het resterende deel is viswater dat weer verdeeld is in twee secties door de dam bij Klavže. De bovenloop wordt bevolkt door alle forelsoorten (met uitzondering van de regenboogforel), rivierdonderpad, enkele vlagzalm en witvis, bestaande uit de barbus m. caninus, blageon en elrits alsmede grote aantallen rivierkreeften. In de benedenloop is ook regenboogforel aanwezig en is de vlagzalm talrijker.
 
Koritnica (Baška)

Baska Koritnica

Baška Koritnica

De smalle beek die bestaat uit diverse stroompjes nabij het dorp Rut heeft een lengte van 4,7 km voordat het samenkomt met rivier Bača bij het dorp Koritnica. De oevers zijn zwaar bebost en de stroming is erg snel. Juist boven het dorp Koritnica valt de beek steil naar beneden in de Bača vallei. De bewoners van de beek bestaan uit rivierdonderpad en alle forelsoorten met uitzondering van regenboogforel.
 
Kneža

Kneža

Kneža

De Kneža is een typische alpine rivier dat water opvangt tussen de Vogel en Rodica en loopt verder door een nauwe vallei naar de Bača waar het in uitkomt tussen Kneža en Klavže. De lengte is 8,3 km. De rivier is volledig bevisbaar en er komen alle forelsoorten voor met uitzondering van de regenboogforel. Rivierdonderpad komt ook voor.

Eerste pagina | Wie zijn wij? | Geschiedenis | Viskweek | Rivieren | Vissoorten
Visgebied | Reglement | Watercondities | Links
Visvereniging - Ribiška družina Tolmin, Trg 1. maja 7, 5220 Tolmin, Slovenië
Tel.: +386 5 381 17 10, Fax: +386 5 381 17 11, Email: info@ribiska-druzina-tolmin.si
Het kantoor is geopend tijdens werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur
© RIS 1999-2019