Ribiška družina Tolmin

Pa je šla

Pa je šla

Ribiška družina Tolmin je v letu 2017 praznovala 70 - letnico delovanja. Kot Ribarska zadruga za Tolminsko je bila ustanovljena 10. Marca 1947. Ustanovilo jo je 21 članov.

V ustanovnem letu je imela 52 članov. Število se je do leta 1969 povzpelo na 200, največ članov pa je Ribiška družina imela leta 1987 (703 člani in 104 mladinci).

Trenutno je v družino je stalno včlanjenih okoli 400 članov in 40 mladincev. Družina je registrirana in deluje skladno z Zakonom o društvih.

Dva svetova

Dva svetova

Namen družine je prostovoljno združevanje državljanov z namenom varstva in gojitve avtohtonih in drugih rib, športnega ribolova in upravljanja ribiškega okoliša zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela človekovega okolja, ter športno rekreativne dejavnosti.

Družina deluje v petih sektorjih - revirjih: Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči in Grahovo. Vodi jo 10 članski Upravni odbor. Predsednik družine je gospod Milan Berlot, ki je istočasno tudi predsednik Upravnega odbora. Organi družine so še Nadzorni odbor in Disciplinsko sodišče.

Najpomembnejše odločitve sprejema Občni zbor. Za učinkovito delo lahko Upravni odbor imenuje stalne in občasne komisije. Tajnik(ca) družine je ga. Anka Zuza.

Pod sv. Lovrencom

Pod sv. Lovrencom

Spoštovanje ribolovnih pravil in kontrolo dogajanja na vodah in ob vodah kontrolira 10 ribiških čuvajev, sankcionira pa disciplinsko sodišče. Delovanje celotne družine nadzira 5 članski Nadzorni odbor.

Družina gospodari z delom Tolminskega ribiškega okoliša, ki se pokriva z ozemljem občin Bovec, kobarid in Tolmin ter obsega Sočo od izvira do Podsela z vsemi pritoki, Nadižo na ozemlju Slovenije s pritoki, Idrijco od Stopnika do izliva v Sočo s pritoki in Krnskim jezerom. Sočo s pritoki od Bovca (most čez Sočo na cesti Bovec-Čezsoča) navzgor je Vlada RS z odredbo izločila iz Tolminskega ribiškega okoliša in ga predala v upravljanje Javnemu zavodu za ribištvo RS.

Izkušnje in mladost

Toliko je imela med očmi!

Za uspešno gospodarjenje in poribljavanje vseh voda ima družina tri ribogojne objekte za vzrejo Soške postrvi - vališče v Modreju (zgrajeno leta 1989) in 2 ribogojnici na reki Tolminki v Tolminu (prva zgrajena leta 1995, druga leta 2015).

Gospodar družine in vodja Gojitveno-čuvajske službe je g. Tomo Sotenšek.

Kako do naše pisarne: Google Maps


Domov | Predstavitev | Zgodovina | Ribogojstvo | Reke | Ribe | Ribolovni okoliš
Pravila in dovolilnice | Stanje voda | Jadranski lipan | Povezave

Ribiška družina Tolmin, Trg 1. maja 7, 5220 Tolmin
Tel.: 05 381 17 10, Fax: 05 381 17 11
Čuvajska služba: 031 649 074
Email: info@ribiska-druzina-tolmin.si
Sprejemna pisarna je odprta ob delavnikih od 8.00 do 15.00
© RIS 1999-2020